Otizm Değerlendirme Testleri
ODKL (UYARLANMIŞ OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİ)
DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB’nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.
SEDA (SOSYAL ETKİLEŞİM DEĞERLENDİRME ARACI
SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Araçtan elde edilen veriler hem çocuğun programının düzenlenmesinde hem de GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.
VODA (VOCAL DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ARACI)
VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır. VODA da tıpkı SEDA gibi çocuğun müdahale programını geliştirmede ve GOBDÖ-2 TV ve ODKL den elde edilen tanı puanlarının performansa dayalı değerlendirilmesine katkı sağlamada kullanılmaktadır.
EDA (EĞİTSEL DEĞERLENDİRME ARACI)
EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır.
GOBDO-2-TV | Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2
GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama2)Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama3)Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme4)Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme5)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme6)Bilimsel araştırmalar için veri toplamak için kullanılır.

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluk gösterme riski olan ya da gösteren, yaşları 3 ile 23 arasında değişen bireylere uygulanabilir.

Ebeveyn (Yetişkin) Davranış Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) & Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV)
EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir

ÇDDÖ-TV’nin amacı ise çocuğun öğrenmeye temel oluşturan temel (pivotal) davranışlarını etkileşim bağlamında değerlendirmektir.

EDDÖ-TV ve ÇDDÖ-TV ölçekleri serbest oyun bağlamında yetişkin-çocuk etkileşimine dayalı doğal gözlem ya da video kayıtlarının analizi ile kullanılmaktadır. Bu iki ölçek ile nitelikli yetişkin ve çocuk davranışlarının değerlendirilmesi ortaya konabilmektedir.

Kurumumuzda uygulamakta olduğumuz Otizm Değerlendirme Testlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için kurumumuzu ziyaret edebilir veya web sitemiz aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Adresimiz: Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi No:39, 39000 Kırklareli Merkez/Kırklareli

Telefon: (0288) 212 89 09

Eposta: iletisim@trakyaozelegitim.com