Gelişim Testleri
ANKARA GELİŞİM VE TARAMA ENVANTERİ (AGTE GELİŞİM TESTİ)
UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI: 0-6 yaş arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ: Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)
UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI: 0-72 ay arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ: 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır. Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.

GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI: 3-7 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ:3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI:5-7 yaş arasındaki okula başlayacak olan çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ: Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

PSİKO-EĞİTİMSEL PROFİL (PEP-R) ÖLÇEĞİ
UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI: 0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ: PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir

PEABODY Dil Gelişim Testi
2-12 yaş arası çocuklara uzman kişiler tarafından uygulanan performans testidir. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireylerden kartın her iki tarafında bulunan dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Kurumumuzda uygulamakta olduğumuz Gelişim Testlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için kurumumuzu ziyaret edebilir veya web sitemiz aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Adresimiz: Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi No:39, 39000 Kırklareli Merkez/Kırklareli

Telefon: (0288) 212 89 09

Eposta: iletisim@trakyaozelegitim.com